Pravno obvestilo
Na spletnem naslovu www.izdelava-spletnih-strani.net si pridržujemo vse pravice pri spreminjanju spletnih vsebin brez predhodne najave. Podjetje Melodiart, Martin Težak s.p. ne odgovarja za nikakršno nastalo škodo, ki bi jih utrpel obiskovalec zaradi prebiranja vsebin na tem spletnem naslovu. Ravno tako ne odgovarja za morebitno nastalo škodo kdorkoli drug, ki je pripomogel k nastanku te spletne strani. Spletna stran je namenjena v namen ponudbe in trženja storitev v okvirjih podjetja Melodiart, Martin Težak s.p. Uporabniki oziroma obiskovalci spletne strani objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
Podjetje Melodiart, ki je skrbnik in imetnik spletnega naslova www.izdelava-spletnih-strani.net bo poizkušalo vsebine spletnega mesta vzdrževati v najboljšem prepričanju in skrbeti za točnost in ažurnost podatkov vendar ne odgovarja in ne prevzema odgovornosti za njihovo netočnost, nerazumevanje uporabnika ali v katerem drugem primeru.
Spoštujemo zasebnost svojih uporabnikov. Osebne podatke vpisane preko kontaktnega obrazca uporabljamo le v namen pošiljanja ponudbe, promocijskega materiala ali v namen informacij delovnega značaja.
Spletna stran ponuja informacije, slikovno in drugo gradivo, ki so predmet avtorske ali katere druge oblike intelektualne ali avtorske lastnine.
Kot uporabnik storitev Melodiart se strinjate, da vse stroritve uporabljate na lastno odgovornost. Nobeno pisno ali ustno informacijo, ki ste jo pridobili vam ne jamči garancije tega pravnega obvestila.